ลันตา เอ็ม.พี. เพลส ... ตั้งอยู่ใน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การเดินทางมาเกาะลันตา

•
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีจากสนามบิน จังหวัดกระบี่ - เมืองกระบี่

• เดินทางโดยเรือ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่งจากท่าเรือน้ำลึก - เกาะลันตา

• เดินทางโดยรถตู้โดยสาร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากจังหวัดกระบี่ - เกาะลันตา และจากจังหวัดตรัง - เกาะลันตา

• เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง จากจังหวัดกระบี่ - เกาะลันตา


หน้าแรก | ห้องพัก | ราคาห้องพัก | สถานที่ตั้ง | จองห้องพัก | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2010 by LantaMPPlace.com All rights reserved
Designed & Maintenanced By www.lantampplace.com